• +84979068468
  • Open: 7h30-17h30 (Monday to Sunday)

  • N.55 Binh Doan 12Area, Dai Mo road, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam

Đặc điểm nổi bật

Đang được cập nhập

VNM Button Box V1

Còn hàng
Liên hệ
Hotline 0979068468 from 8h to 17h30

Đặc điểm nổi bật

Đang được cập nhập

Chi tiết sản phẩm

  • 12 momentary push button
  • 1 RGB configurable momentary push button
  • 4 latch toggle switch
  • 3 momentary toggle switch
  • 6 encoder with push button
  • 3 dof mount.

Button Box V1 Manual