• +84979068468
  • Open: 7h30-17h30 (Monday to Sunday)

  • N.55 Binh Doan 12Area, Dai Mo road, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam

Đặc điểm nổi bật

Đang được cập nhập

Sim Racing Recline Seat VNM-RLST03

Còn hàng
Liên hệ
Hotline 0979068468 from 8h to 17h30

Đặc điểm nổi bật

Đang được cập nhập

Chi tiết sản phẩm

Updating...

  • Fiberglass
  • Velvet
  • stury with force ~300kg